ב-14 במרץ 2020 החל הסגר בישראל. במשך 58 ימים נאסרה יציאה מהבית למרחק הגדול ממאה מטר. הרחובות התרוקנו, השמיים נסגרו, ימים שלמים היינו כלואים בין ארבעה קירות.
הזמנו כותבים לספר ולהקליט חוויות מהתקופה הזאת. ההקלטות נשלחו לאמני אנימציה, אשר ללא כל הכרות מוקדמת או תקשורת עם הכותבים, יצרו לקטעים פרשנות ויזואלית. כל יצירה באה לעולם מתוך שיתוף פעולה של לפחות שני יוצרים, זרים מוחלטים, כל אחד מביתו שלו. 22 הסרטים הקצרים אשר מרכיבים את התערוכה מהווים מעין יומן קולקטיבי, קפסולת זמן המעלה שאלות על המשבר שחווינו ועודנו חווים יחד, אך בה בעת לגמרי בנפרד, כבודדים מבודדים.

On March 14, 2020, a lockdown began in Israel. For 58 days, it was forbidden to leave the house for a distance of more than 100 meters. The streets were empty and we spent days being trapped between four walls.
So, we invited writers to tell and record their experiences. The recordings were sent to animation artists, who without any communication with the writers, created a visual interpretation of the text. Each work is a collaboration of at least two creators, complete strangers, each from his own home. The 22 short films that assemble the exhibition constitute a collective diary that raises questions about the crisis.

Text Animation
Text Animation

Website is being optimized for smaller screens. Please try it on desktop.